+420 311 636 239   PO-PÁ: 8:00 - 15:30

 
 
 

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.hcsdeco.cz (dále jen „prodávající“), jehož provozovatelem je společnost:

HCS deco s.r.o.
Plzeňská 67
26701 Králův Dvůr

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (dále jen „kupujících“).

Objednávka zboží:

Veškeré objednávky na www.hcsdeco.cz jsou považovány za závazné. Objednáním kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.

Objednání je možné pouze prostřednictvím elektronického obchodu. K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku prostřednictvím webového formuláře odešle. Takto odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy.

Před odesláním objednávky má kupující povinnost ověřit si cenu zboží včetně souvisejících poplatků a dopravného.

Předmětem smlouvy jsou položky výslovně uvedené v objednávce (dále jen zboží). Veškeré zboží je jednoznačně identifikováno jeho názvem a cenou.

Právní vztahy vzniklé uzavřením kupní smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zejména ustanoveními o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.


Dodací podmínky:

Zboží si kupující může vyzvednout osobně nebo mu bude zasláno sběrnou (kurýrní) službou.

Cena dopravného a balného je závislá na celkové hodnotě odebraného zboží:

Přepravní službou PPL


zboží nad 1.000,- Kč – zdarma (pouze ČR)


zboží do 1.000,- Kč – 99,- Kč (pouze ČR)


Přepravní službou UPS

(expres doručení od výrobce na adresu, pouze platba předem)


zboží nad 1.000,- Kč – 300,- Kč (pouze ČR)


zboží do 1.000,- Kč – 350,- Kč (pouze ČR)(Uvedené ceny dopravy jsou včetně DPH).

Cena dopravného a balného mimo území České republiky bude stanovena na základě individuálních požadavků.


Dodací lhůta:

Není-li u zboží uvedeno jinak , dodací lhůta je 5 až 10 dnů od potvrzení objednávky (kromě víkendů). Nezodpovídáme za případná zpoždění, která budou způsobena sběrnou službou.


Zrušení objednávky

Kupující má právo zrušit objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím potvrzením prodávajícím. Po potvrzení lze zrušit objednávku jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. Pokud kupující zruší potvrzenou objednávku je povinen prodávajícímu uhradit škodu vzniklou tímto jednáním (prokazatelné náklady jako např. doprava).

Prodávající je oprávněn zrušit objednávku bez udání důvodu. V případě, že nastane výrazná změna ceny u dodavatele popř. se zboží již nevyrábí či nedodává, kupující bude prodávajícím kontaktován pro upřesnění dalšího postupu. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena bankovním převodem nebo poštovní složenkou na adresu v co nejkratším termínu.


Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy se řídí zákonem č. 367/2000. Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 (zákon č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy není možné u zboží na zakázku/ objednávku s delší dodací lhůtou (5 a více dní) od výrobce (tapety, fototapety). Odstoupit může zákazník tak, že zboží do zákonné lhůty 14ti dnů doručí obchodním či doporučeným balíkem do provozovny prodávajícího, popř. zboží doručí osobně. Při odstoupení je nutné uvést číslo daňového dokladu a bankovní účet kupujícího, na který mu bude poukázána částka ve výši ceny zakoupeného zboží.

Prodávající posoudí stav vráceného zboží dle následujících podmínek a oznámí kupujícímu stav.

Vrácené zboží musí splňovat následující podmínky:

• být v původním nepoškozeném obalu


• nesmí být použité


• musí být nepoškozené


• musí být kompletní (včetně původního příslušenství, záručního listu, návodu,…)


• kupující se musí prokázat dokladem o koupi daného zbožíZboží musí být zasláno doporučeně a pojištěné.

V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.).

Prodávající je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět nebo bude uschováno v sídle prodávajícího.

Dle zákona je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu skutečné a doložitelné náklady spojené s vrácením zboží.

Ochrana osobních dat

Firma HCS deco s. r.o., provozovatel internetového obchodu www.hcsdeco.cz je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Zavazuje se a prohlašuje, že nebude svěřená osobní data zákazníka poskytovat jakékoliv třetí straně bez předchozího souhlasu zákazníka (výjimku tvoří dodavatelská služba, která data potřebuje za účelem doručení zásilky). Údaje kupujícího jsou ukládány do databáze, aby se při každém nákupu nemusel znovu registrovat. Tato data může prodávající na přání kupujícího kdykoliv bez udání důvodu z databáze vymazat.

Závěrečná ustanovení

V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především obchodním a občanským zákoníkem. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.


 
Kontakty
Produkty
Užitečné
Najdete nás
HCS deco Facebook